OHOM Ontplooi voor mens en organisatie

Benut jouw potentieel! OHOM Ontplooi faciliteert organisaties en besturen over thema's waarbij ontwikkeling, verbinding en regie belangrijk is. Samen ontwikkelen en doen wat werkt met oprechte aandacht voor mens en omgeving.  

OHOM Ontplooi heeft 23 jaar ervaring binnen de lokale overheid. Je kiest voor verbinding en werkplezier! OHOM helpt om richting te geven aan en regie te voeren op zowel het proces als de inhoud, met maar 1 doel: samen tot mooie en betekenisvolle resultaten komen.

  • Vernieuwende en mensgerichte oplossingen voor jouw vraagstukken
  • Collegaparticipatie en verschillende manieren van samenwerken
  • Begeleiding en coaching van teams en (raads)werkgroepen
  • Bestuursondersteuning en adviseurschap coalitievorming en vorming raadsakkoord
  • Workshops of teamsessies op maat
  • Persoonlijke begeleiding voor jouw volgende stap 
  • Sparringpartner 


'Ik geloof dat je alleen vanuit verbinding tot groei en ontwikkeling kunt komen, of dit nu is een organisatie, bestuur, team of als individu is'


Heb jij een hulpvraag? Vrijblijvend koffie! Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind