'Onder bewerking'
De website OHOM Ontplooi is momenteel onder bewerking.

Contact: https://www.linkedin.com/in/odettehaandrikman/


Mens & organisatie: benut jouw potentieel! 

OHOM Ontplooi helpt mensen, organisaties en besturen bij thema's waarbij ontwikkeling, verbinding en regie belangrijk is. Samen ontwikkelen en doen wat werkt, met oprechte aandacht voor mens en omgeving. 

Met OHOM Ontplooi haal je 23 jaar ervaring binnen over de lokale overheid. Je kiest voor verbinding en werkplezier! OHOM helpt om richting te geven aan en regie te voeren op zowel het proces als de inhoud, met maar één doel: samen tot mooie en betekenisvolle resultaten komen en jij vervolgens weer verder kunt!Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind