'Onder bewerking'
De website OHOM Ontplooi is momenteel onder bewerking.

Contact: https://www.linkedin.com/in/odettehaandrikman/


Mens & organisatie: benut jouw potentieel! 

OHOM Ontplooi helpt mensen en organisaties bij thema's waarbij (persoonlijke) ontwikkeling, verbinding en regie belangrijk is. Samen ontwikkelen en doen wat werkt, met oprechte aandacht voor mens en omgeving. 

Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind