Dit is een nieuwe pagina.

Over OHOM Ontplooi

Mijn ideaal? Dat jij jouw (organisatie)potentieel benut om bij te dragen aan een mooie wereld. Op een manier die mensgericht is en betekenis heeft.

OHOM Ontplooi heeft ervaring binnen diverse politiek bestuurlijke settingen en gemeentelijke beleidsvelden. Kijk ook gerust eens onder het kopje 'voorbeeld trajecten' voor enkele voorbeelden. 

Over OHOM & Odette

'OHOM' staat voor ‘open heart & open mind', de analogie van de ‘leefwereld en systeemwereld’, die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Wat is er mogelijk en wat kunnen we door samenwerking bereiken? Wat is nu nodig met de blik op de toekomst? Met een ‘open heart & open mind samen doen wat werkt' ontstaat groei en ontwikkeling, vanuit oprechte aandacht. OHOM is daarnaast de afkorting van mijn naam: Odette Haandrikman Oude Monnink. 

Ik werk vanuit openheid, vertrouwen en plezier naar ontwikkeling, verbinding en regie. Het behalen van het resultaat begint altijd met bewustwording waar je invloed zit en een eerste stap. Dat ontdekken doen we samen.

Ik help je graag bij alle vraagstukken waarin de 'harde' kant (structuren, taken, verantwoordelijkheden....) en de 'zachte' menskant (cultuur, vertrouwen, dynamiek.....) een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. Vanuit de verbinding schakelen tussen verschillende onderwerpen, processen moeiteloos aan elkaar koppelen, patronen doorgronden, dynamiek in woorden vatten en kansen vertalen.

Omdat ik geloof in het werken vanuit de bedoeling en het benutten van ieders kwaliteiten kies ik vrijwel altijd voor een participatieve werkwijze. Mijn stijl is aandacht voor de mensen, ontwikkelen van het potentieel, regie op het proces, stimuleren van het samenspel en het vasthouden van een resultaatgerichte koers.

Als OHOM uitzwaait gaat jullie werk door! 


De huidige tijd vergt een andere manier van denken en werken en ik ben een dromer die (samen) doet!

  • Odette
  • open heart open mind
  • Participatiekamer presentaties


Mijn lijfspreuken:

De weg naar het resultaat is vaak net zo belangrijk als de uitkomst. OHOM put uit de volgende lijfspreuken:

  • Ik ben omdat wij zijn  (Ubuntu, Afrikaanse filosofie)
  • Alles wat je aandacht geeft groeit! (Griekse filosoof Aristoteles)  
  • Alleen ga je sneller, samen ga je verder! (oud Afrikaans gezegde, vaak geciteerd door Nelson Mandela)


Meer weten? Mijn LinkedIn via: 

Odette Haandrikman Oude Monnink | LinkedIn

en Twitter: Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind