Dienstverlening 'Goed Verbonden'

Als kwartiermaker was ik verantwoordelijk voor het in beweging brengen van de nieuwe visie op dienstverlening. In 2016 is de visie op dienstverlening vertaald in nieuwe acties en verbonden aan lopende projecten in een programmaplan 'Goed verbonden' (A3 plan).

In 2017 / 2018 is in de organisatie samengewerkt om onder andere de informatie en het samenspel te verbeteren:
- telefonische dienstverlening front- en backoffice met behulp van Samensturing;
- invoering en start met zaakgericht werken;
- ontwikkeling van de beloften dienstverlening;
- ontwikkeling Servicepunt (samenbrengen eerstelijns, webcare ed);
- kanaaloptimalisatie;
- schrijfstijl training 'wat wil je nu eigenlijk vertellen' (via ComCept) en inzet van schrijfcoaches.

  • Goed verbonden
  • Visie uitwerking - basis
  • Uitwerking Visie Dienstverlening A3_1
  • Activiteiten Visie Dienstverlening A3
  • Stappenplan
  • Schrijfstijltraining Comcept

Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind