Dit is een nieuwe pagina.

Overige voorbeelden

  • ondersteuning informatie- en formatieperiode gemeenteraad en het (mee)schrijven aan het bestuurlijk akkoord.
  • ondersteuning en begeleiding van raadswerkgroep van formulering opdracht, samen brengen van meningen tot één gezamenlijke richting en stappen.
  • opdrachtnemer bestuursopdracht 'Samenwerking in beweging'. Het vormgeven van een integrale en ondersteunende aanpak en 3-jarige agenda met regisseurs en accounthouders rondom regionale en lokale samenwerkingspartners / verbonden partijen.Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind