'Onder bewerking'De website OHOM Ontplooi is momenteel onder bewerking.

Contact: https://www.linkedin.com/in/odettehaandrikman/


Omdat het om mensen gaat in organisaties: benut jouw potentieel!

Vanuit OHOM Ontplooi help ik mensen en organisaties hun potentieel te benutten.


Individuele begeleiding, team- of procesbegeleiding bij thema's waarbij (persoonlijke) ontwikkeling, verbinding en regie belangrijk zijn.

Met compassie, creativiteit en moed jezelf leren kennen. Energie krijgen door steeds meer jezelf te zijn. Door stap voor stap op pad te gaan en jezelf in beweging brengen zodat je daarmee bijdraagt aan mooie resultaten in je werk, op school of in je vrije tijd. 


Stap voor stap doen wat werkt!

Op een praktische manier telkens een stapje verder, vanuit drijfveren en voorbij de belemmeringen ontdek en manifesteer jij! 

De naam “OHOM Ontplooi” is verbonden aan ‘Open Heart Open Mind’ en

is tevens de afkorting van mijn naam.


OHOM staat voor leven vanuit je hart en in verbinding staan met je hoofd en lichaamswijsheid.


Het 'Ontplooi' is geïnspireerd in het betekenis geven aan het

ontvouwen, ontwikkelen en opbloeien van ieder mens en team.

Het ontwikkelen van jouw talent vanuit jouw authentieke zelf om je beste bijdrage

te kunnen leveren voor jouw leven en in jouw werk.  Het is mijn missie om jou te helpen om jouw volledige potentieel te benutten en we daarmee bijdragen aan een mooiere wereld.


Dit kan door persoonlijke begeleiding, team- en / of procesbegeleiding.


unsplash